ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Оваа изјава ги покрива личните информации кои што се предмет на Македонските Закони за заштита на приватност. Исполнувањето на потребите и очекувањата од нашите гости секогаш е наш највисок приоритет, а меѓу нив е вклучена и заштитата на приватност. Ние ја изготвивме оваа изјава за заштита за да го опишеме нашиот пристап за исполнување на седумте принципи за безбедно чување според Македонските закони. Оваа изјава се однесува на било кој хотел или единица кои што се дел од фирмата АД Монтана Бизнис.

АД Монтана Бизнис е во согласност со Македонските Закони за Заштита на Приватност во однос на собирање, употреба и чување на лични информации од нашите гости.


1. Видови на лични податоци што ги собираме

Видовите на лични информации што ги собираме вклучуваат:

Може да собираме вакви информации на повеќе начини, вклучително од Вас директно, од нашите авторизирани подизведувачи, од трети страни со кои што соработуваме (пр. туристички агенции, авио компании, агенти за настани или слични провајдери).

Понекогаш, ќе Ви биде побарано да обезбедите лични информации на други кон нас (на пример, индивидуалци за кои што правите резервации). Во такви случаи, сметаме на Вас за добивање на согласноста на другото лице за доставување на нивните информации кон нас кои што ќе ги користиме според оваа Изјава.

Секогаш може да одберете какви лични информации ќе ни ги дадете. Ако одберете да не споделувате одредени детали, тоа може да влијае врз одредени услуги.


2. Како ги користиме личните информации

Може да ги користиме личните информации на повеќе начини, вклучително и личните контакти добиени преку Вебстраните, преку е-пошта и коресподенција и преку трети страни како туристичките агенции и други бизнис партнери. Ги користиме личните информации за целите кои што Ви ги објавуваме, или според она што е дозволено со закон. Општо ги користиме личните информации за:


3. Клик за разговор

Користиме софтвер од трети страни за проактивно да иницираме или да понудиме онлајн разговор ако веруваме дека ќе имате бенефит од помош. Сите информации што ги внесувате преку онлајн разговорот може да бидат поврзани со вашата адреса за е-пошта и ќе бидат складирани во нашите системи со било кои други информации што ќе ни ги обезбедите.


4. Мобилни уреди со овозможен веб


5. Проследување на лични информации

Може да ги проследиме личните информации на следниве начини:

Резервации

Личната информација која што ни ја доставувате за резервација се доставува на соодветниот хотел за целта на исполнување на Вашето барање за резервација.

По Вашиот престој ги задржуваме Вашите лични информации вклучително и детали од Вашиот престој, вид на соба/сместување и користени услуги.

Резервациите направени на имот кој што се управува од франшиза или преку лиценца ќе бидат проследени на третата страна само за обезбедување на бараните добра и услуги.

Државни органи

Може да ги проследиме Вашите лични информации на надлежните државни органи, по нивно писмено барање, според Македонскиот Закон.


6. Интернет колачиња и IP адреси

АД Монтана Бизнис или нашите маркетинг партнери може да користат интернет колачиња, невидливи пиксели и друг код за да добијат информации за корисниците на Вебстраните. Колачињата се мали текстуални датотеки кои што се поставуваат на компјутер или мобилен уред по посетата на вебстраните или користењето на апликацијата. Нашите Вебстрани може да примат и складираат одредени информации автоматски според подесувањата на Вашиот прегледувач, и може да содржат тип на прегледувач и оперативен систем, посетени веб страни, IP адреси или други уникатни идентификатори поврзани со мобилни уреди, и страни посетени пред или по посетувањето на нашите Вебстрани.

Може да го подесите Вашиот компјутер да Ве предупреди секој пат кога колаче е испратено или да ги исклучите сите колачи низ Вашиот прегледувач. Проверете го менито за помош од вашиот прегледувач или подесувањата на Вашиот мобилен уред за да видите како. Некои мобилни уреди складираат колачиња не само за нешта поврзани со прегледувачот, туку и од областа специфична за апликацијата, нешто што не може да се контролира преку подесувања за прегледувачот. Проверете ги подесувањат за Вашата апликација за да откриете како да управувате или да бришете колачиња кои што може да се склаидраат за овие други области. Ако не прифаќате колачиња, одредени можности, услуги или активности достапни на нашите Веб страни може да бидат недостапни или нема да можете да извршите одредени операции, да користите одредена функционалност, и да пристапите одредена содржина.

Ги користиме следниве видови на колачиња на нашите Вебстрани и апликации:

АД Монтана Бизнис и нашите парнтери користат веб зраци и пиксел тагови за да:

За да дознаете повеќе за колачиња, следниве веб страни ќе Ви обезбедат корисни информации:

Do Not Track Сигнали:

Некои прегледувачи нудат "Do Not Track" ("DNT") сигнал, односно поле во HTTP насловот кое што ја иницира Вашата желба во однос на следењето. Во моментов не ги препознаваме DNT сигналите; како и да е, како што е изјавено погоре, Ви овозможуваме да имате одреден инзбор за информации кои што ги собираме со подесување на поставките за колачиња од Вашиот прегледувач. Како што е изјавено, ние исто така соработуваме со трети страни кои што користат технологии за следење на нашите Вебстрани за да обезбедат приспособени реклами за нас или други корисници. Овие компании може да собираат информации за Вашите активности на нашите страни или Вашата интеракција со нашите маркетинг и други комуникации, и тие информации ќе се користат за одредување кои реклами ќе ги гледате на трети веб страни и апликации. Ако сакате повеќе информации за оваа пракса и да ги разберете вашите опции, Ве молиме посетете ја http://www.aboutads.info.


7. Приватност на деца

Нашите Вебстрани не се наменети за деца и ние не изнудуваме или собираме намерно лични информации од деца. Ако сме известени или откриеме дека дете под 13 години поддало лични информации на било која од нашите Вебстрани, ќе преземеме разумни чекори да ги избришеме информациите.

Ако верувате дека Вашето дете ни дало свои лични информации и сакате да не известите или да ги избришете исите и/или да побарате да не собираме повеќе информации за Вашето дете, или пак имате било какви прашања или грижи за приватност Ве молиме напишете е-пошта на info@montanapalace.com или испратете писмо до:

АД Монтана Бизнис

Ул. Питу Гули бб

7550 Крушево

Р. Македонија


8. Маркетинг Комуникации

Нашата цел е да добивате е-пошта која што ќе биде корисна за Вас и која што ќе сакате да ја примате, така што Ви овозможуваме да ги дефинирате или промените Вашите преференци за пошта, онлајн во било кое време, вклучувајќи и исклучување од сите маркетинг комуникации, понуди и промоции и истражувања.

Можете да се исклучите од било која од нашите програми со посетување на страната за отпишување или преку следење на инструкции поврзани со исклучување од идна е-пошта, во било која е-пошта која што ја добивате од нас.


9. Безбедност на лични информации

Ги третираме личните информации кои што ни ги доставувате како доверливи и преземаме разумни чекори, вклучувајќи и стандардни мерки на заштите за Вашите лични информации против случајно бришење или губење, како и неовластен пристап, проследување или изменување. Кога ги доставувате личните информации кон нас преку нашите Вебстрани, се пренесуваате преку Secured Sockets Layer (SSL) врска, доколку користите прегледувач или кој што ја има овозможено таа функција.