Тим Билдинг

Тим Билдинг во Крушево

Тим билдинг на тераса од Хотел Монтана

Нудиме тим билдинг програми предводени од експерти, најчесто психолози со искуство во полето на развивање на човечки ресурси и потенцијал. 

Има можност преку креативни активности тимот да бара решение за одредени проблеми и да извршува задачи кои може успешно да се завршат само со тимска работа, комуникација и заедничко носење на одлуки.  

Во организацијата на тим билдинг активностите се консултираме со екстерни професионалци за постигнување на најдобри резултати. Следи листа од предлог активности, погодни за околината на Крушево.