Димитар Ѓорѓиевски - Enjoy Macedonia

Имаме одлична соработка со тимот на Хотел Монтана во последниве 5 години на многу тим билдинг проекти и други едукативни активности. Кога ги праќаме нашите клиенти во овој хотел, знаеме дека се во добри раце. 

Димитар Ѓеорѓиевски - Enjoy Macedonia

Dimitar Gjorgjievski