Лилјана и Илчо Петровски - ТОЗ - МК

Хотел Монтана е главната дестинација за нашиот саем за канцелариски материјали. Досега беа супер флексибилни и лесни за соработка. Посетителите изразија желба за да го одбереме Хотел Монтана како перманентна локација за овој настан. 

Лилјана и Илчо Петровски