Томе Христоски - Градоначалник на Крушево

Во текот на мојот мандат од средина на 2018 имавме одлична соработка со Хотел Монтана. Тие се од голема помош за развојот на Крушево како туристичка дестинација. Истовремено тие се критичен дел од секој туристички и друг настан во Крушево.

Томе Христоски - градоначалник на Крушево